Gouden Hoorn/Golden Horn


Volume 1, issue 2 (winter 1993-1994)

Redactioneel

Starend over de Atlantische Oceaan, besloot de redactie van Gouden Hoorn dat de tijd rijp was voor een vers nummer van dit non-glossy blad voor de echte Byzantium-liefhebber. Het eerste nummer van Gouden Hoorn maakte enige enthousiaste reacties los, maar doorbrak nog niet de ijzige stilte die heerst in Nederland op het gebied van de Byzantium-studie. Waarom er in dit land geen echte 'traditie' van Byzantijnse kennisoverdracht is, valt misschien te begrijpen uit het artikel over de Byzantinologie zoals die gegeven wordt of werd aan de Universiteit van Amsterdam. Het is een persoonlijk relaas van een van onze redactieleden en illustreert de onwil om interesse op te wekken voor Byzantinologie.

Verder in dit nummer (hopelijk) interesse-opwekkende tips voor een leeslijstje in het donkere seizoen, een bespreking van een reisgids om de reiskriebels los te maken, een verslag van de asceticism-conference afgelopen april in New York City, en een beschouwing over de Hippodroom. We hebben 'de beste dichter van Amsterdam' gevraagd om zijn talenten op Istanboel toe te passen....

Leest allen Gouden Hoorn en zegt het voort!

Editorial/Summary

This is the second issue of volume I of this new journal about Byzantium. Gouden Hoorn (= 'Golden Horn') is published by the 'O.B.O.' which stands for 'Independent Byzantinists Council', a select group of people who are not attached to a university, but who share an interest in the Byzantine world of the past and the present. The aim of 'O.B.O.' is to create enthusiasm for 'Byzantium' outside the universities, which, according to 'O.B.O.', do not achieve enough to present a unitary platform of Dutch Byzantine Studies.

Contents of this issue:

  • Editorial
  • An article on Byzantine studies in the Netherlands. This is the first article in a series of articles portraying the Dutch Byzantinist landscape: the possibilities of studying Byzantinology at the University of Amsterdam are critically discussed in a personal story.
  • Introduction and small bibliography on historical novels which play in Byzantine times.
  • Book review travelguide Istanbul.
  • Report on the International Conference on Asceticism, Union Theological Seminary, New York, April 1993.
  • Byzramsj: a continuing bibliography of cheap books on Byzantium.
  • The serpent's head. An article on the touristical attraction of the serpent's column on the Hippodrome: why does this screw-like monument attract coach-loads of tourists? Where is the original head?
  • Gouden Hoorn Literair consists of three 'Oriental' quatrains and one haiku, by Andre de Raaij.

To top of page